Březen 2013

Nickelback - Savin' Me

26. března 2013 v 13:54 | DevilDan |  Přehled songů

Savin' Me by Nickelback

Prison gates won't open up for me
On these hands and knees I'm crawlin'
Oh, I reach for you
Well, I'm terrified of these four walls
These iron bars can't hold my soul in
All I need is you

Come please I'm callin'
And, oh, I scream for you
Hurry I'm fallin', I'm fallin'
Show me what it's like
To be the last one standing
And teach me wrong from right
And I'll show you what I can be
Say it for me
Say it to me
And I'll leave this life behind me
Say it if it's worth saving me

Heaven's gates won't open up for me
With these broken wings I'm fallin'
And all I see is you
These city walls ain't got no love for me
I'm on the ledge of the eighteenth story
And, oh, I scream for you

Come please I'm callin'
And all I need from you
Hurry I'm fallin', I'm fallin'
Show me what it's like
To be the last one standing
And teach me wrong from right
And I'll show you what I can be
Say it for me
Say it to me
And I'll leave this life behind me
Say it if it's worth saving me

Hurry, I'm fallin'
And all I need is you
Come, please, I'm callin'
And all I scream for you

Hurry I'm fallin', I'm fallin', I'm fallin'
Show me what it's like
To be the last one standing
And teach me wrong from right
And I'll show you what I can be
Say it for me
Say it to me
And I'll leave this life behind me

Say it if it's worth saving me
Hurry I'm fallin'
Say it for me
Say it to me
And I'll leave this life behind me
Say it if it's worth saving me
Vězeňská vrata se pro mě neotevřou
Lezu na těhle rukách a kolenech
Oh, natahuju se po tobě
Dobře, jsem vyděšenej z těhle čtyř zdí
Ocelové tyče nemůžou udržet mou duši
Všechno co potřebuju jsi ty

Přijď, prosím, volám
A, oh, křičím pro tebe
Honem já padám, padám
Ukaž mi jaké to je
Být ten poslední stojící
A uč mě zlo podle dobra
A já ti ukážu čím můžu být
Řekni to pro mě
Řekni mi to
A já opustím tenhle svět za mnou
Řekni to, jestli má cenu zachraňovat mě

Nebeská brány se pro mě neotevřou
S těmito zlomenými křídly padám
A všechno, co vidím jsi ty
Tyhle městské zdi mi nedaly lásku
Jsem na kraji osmnáctého příběhu
A, oh, křičím pro tebe

Přijď, prosím, volám
A všechno, co od tebe potřebuju
Honem já padám, padám
Ukaž mi jaké to je
Být ten poslední stojící
A uč mě zlo podle dobra
A já ti ukážu čím můžu být
Řekni to pro mě
Řekni mi to
A já opustím tenhle svět za mnou
Řekni to, jestli má cenu zachraňovat mě

Honem, já padám
A všechno, co potřebuju jsi ty
Přijď, prosím, volám
A křičím pro tebe

Honem já padám, padám, padám
Ukaž mi jaké to je
Být ten poslední stojící
A uč mě zlo podle dobra
A já ti ukážu čím můžu být
Řekni to pro mě
Řekni mi to
A já opustím tenhle svět za mnou

Řekni to jestli má cenu zachraňovat mě
Honem, já padám
Řekni to pro mě
Řekni mi to
A já opustím tenhle svět za mnou
Řekni to jestli má cenu zachraňovat mě

In Flames - Where The Dead Ships Dwell

26. března 2013 v 13:51 | DevilDan |  Přehled songů

Where The Dead Ships Dwell by In Flames

The picture slowly fades,
The walls are closing in,
And there I was, cursing the ground,
Unable to understand

I won't let the world break me
So I need to change direction
Nothing special I'm far from perfect
Light the way for me

Feel I was running an endless mile,
Last time it burns
And I'm dying inside
All of this will turn to ash
A change for a piece of mind

Walking where the dead ships dwell
These are shores I left behind
Streets were getting smaller
And I have to leave

Feel I was running an endless mile,
Last time it burns
And Im dying inside
All of this will turn to ash
A change for a piece of mind

All I hear is noise
Heart so false
So guess, I took it for granted
I know I went too far
I won't say I'm sorry
I got what I deserved
I got what I deserved

Feel I was running an endless mile,
Last time it burns
And I'm dying inside
All of this will turn to ash
A change for a piece of mind

Feel I was running an endless mile,
Last time it burns
And I'm dying inside
All of this will turn to ash
A change for a piece of mind
Obraz se pomalu vytrácí,
Stěny se zužují,
A tam jsem byl, proklínat zem,
Nelze to pochopit

Nenechám svět aby mě rozerval
Takže potřebuju změnit směr
Nic zvláštního jsem daleko k dokonalosti
Posviť na cestu pro mě

Pocit, že bych běžel nekonečnou dálku,
Poslední dobou to hoří
A já umírám zevnitř
To vše se změní na popel
Změnu za část mysli

Procházka tam, kde přebývají mrtvé lodě
Jsou to ty břehy co jsem opustil
Ulice byly stále menší
A musím odejít

Pocit, že bych běžel nekonečné míle,
Poslední dobou to hoří
A já umírám zevnitř
To vše se změní na popel
Změnu za část mysli

Všechno, co slyším, je hluk
Srdce je falešné
Takže hádám, vzal jsem to jako samozřejmost
Vím, že jsem zašel příliš daleko
Nebudu říkat mi to líto
Dostal jsem, co jsem si zasloužil
Dostal jsem, co jsem si zasloužil

Pocit, že bych běžel nekonečné míle,
Poslední dobou to hoří
A já umírám zevnitř
To vše se změní na popel
Změnu za část mysli

Pocit, že bych běžel nekonečné míle,
Poslední dobou to hoří
A já umírám zevnitř
To vše se změní na popel
Změnu za část mysli


Linkin Park - Burn It Down

26. března 2013 v 1:09 | DevilDan |  Přehled songů

Burn It Down by Linkin Park


The cycle repeated
As explosions broke in the sky
All that I needed
Was the one thing I couldn't find
And you were there at the turn
Waiting to let me know

We're building it up
To break it back down
We're building it up
To burn it down
We can't wait
To burn it to the ground

The colors conflicted
As the flames, climbed into the clouds
I wanted to fix this
But couldn't stop from tearing it down
And you were there at the turn
Caught in the burning glow
And I was there at the turn
Waiting to let you know

We're building it up
To break it back down
We're building it up
To burn it down
We can't wait
To burn it to the ground

You told me yes
You held me high
And I believed when you told that lie
I played soldier, you played king
And struck me down, when I kissed that ring
You lost that right, to hold that crown
I built you up, but you let me down
So when you fall, I'll take my turn
And fan the flames
As your blazes burn

And you were there at the turn
Waiting to let me know

We're building it up
To break it back down
We're building it up
To burn it down
We can't wait
To burn it to the ground

When you fall, I'll take my turn
And fan the flames
As your blazes burn

We can't wait
To burn it to the ground

When you fall, I'll take my turn
And fan the flames
As your blazes burn

We can't wait
To burn it to the ground
Cyklus se zopakoval
Když exploze vypukla na obloze
Vše, co jsem potřeboval
Byla ta jedna věc, kterou jsem nemohl najít
A ty jsi byl v tomhle zvratu
Čekající, až mi dáš vědět

Stavíme to
Abychom to zpět zničili
Stavíme to
Abychom to zbořili
Už se nemůžeme dočkat
Až to vypálíme do základů

Barvy se střetly
Když plameny šlehaly k obloze
Chtěl jsem to spravit
Ale nemohl jsem to přestat strhávat
A vy jste byli v tomhle zvratu
Chyceni v hořící záři
A já byl v tomhle zvratu
Čekající, až vám dám vědět

Stavíme to
Abychom to zničili
Stavíme to
Abychom to spálili
Už se nemůžeme dočkat
Až to vypálíme do základů

Řekl jsi mi ano
Držel mi ho vysoko
A já věřil, když jsi vyřkl tu lež
Já hrál vojáka, ty jsi hrál krále
A udeřil mě, když jsem políbil ten prsten
Ztratil jsi právo držet tu korunu
Postavil jsem tě, ale zklamal jsi mě
Takže když padáš, přijde moje chvíle
A sfouknu tvé plameny tak silně,
jak tvé požáry pálí

A ty jsi byl v tomhle zvratu
Čekající, až mi dáš vědět

Stavíme to
Abychom to zničili
Stavíme to
Abychom to spálili
Už se nemůžeme dočkat
Až to vypálíme do základů

Až spadneš, změním se
A rozdmýchám plameny
Aby tvé požáry hořely

Už se nemůžeme dočkat
Až to vypálíme do základů

Až spadneš, změním se
A rozdmýchám plameny
Aby tvé požáry hořely

Už se nemůžeme dočkat
Až to vypálíme do základů


Helloween - Hold Me In Your Arms

26. března 2013 v 1:06 | DevilDan

Hold Me In Your Arms by Helloween

I need your guarding hand to guide
Me through this sand of time
Then I know I'll be alright
Like a child that never cries

I'm aware of all your rules
But you know that I will run
No matter where where I'll follow you
Don't make me go

Take me, take me hold me in your arms
Save me, save me all I need is your love

Maybe you will leave the light on
While I walk into your dream
I can't remember where you came from
See they're breadcrumbs in the snow

I'm aware of all your rules
But you know that I will run
No matter where where I'll follow you
Don't make me go

Take me, take me hold me in your arms
Save me, save me all I need is your love
Take me, take me hold me in your arms
Save me, save me all I need is your love

Take me, take me hold me in your arms
Save me, save me all I need is your love
Wake me, wake me hold me in your arms
Don't break me, don't break me
I just need a place in your heart
Take me, take me hold me in your arms
Save me, save me all I need is your love

I need your guarding hand, my bride
Till the end of my whole life
Potřebuju tvou ruku, aby mě vedla
Skrz tenhle písek času
Pak vím, že budu v pořádku
Jako dítě, které nikdy nepláče

Jsem si vědom všech tvých pravidel
Ale víš, že poběžím
Bez ohledu na to, kam tě budu následovat
NenuŤ mě jít

Vem mě, vem mě do svého náručí
Zachraň mě, zachraň mě, všechno, co potřebuju je tvá láska

Možná opustíš světlo
Zatímco procházím tvým snem
Nemůžu si pamatovat, odkud jsi přišla
Podívej se na ty drobečky ve sněhu

Jsem si vědom všech tvých pravidel
Ale víš, že poběžím
Bez ohledu na to, kam tě budu následovat
NenuŤ mě jít

Vem mě, vem mě do svého náručí
Zachraň mě, zachraň mě, všechno, co potřebuju je tvá láska
Vem mě, vem mě do svého náručí
Zachraň mě, zachraň mě, všechno, co potřebuju je tvá láska

Vem mě, vem mě do svého náručí
Zachraň mě, zachraň mě, všechno, co potřebuju je tvá láska
Probuď mě, probuď mě ve svém náručí
Nezlom mě, nezlom mě
Já jen potřebuju místo ve tvém srdci
Vem mě, vem mě do svého náručí
Zachraň mě, zachraň mě, všechno, co potřebuju je tvá láska

Potřebuju tvou ruku, moje nevěsto
Do konce mého života

Fear Factory - Archetype

26. března 2013 v 0:59 | DevilDan |  Přehled songů

Archetype by Fear Factory


You must never forget
The essence of your spark
All of that which defines you
Is the essence of your blood

The infection has been removed
The soul of this machine has improved

The infection has been removed
The soul of this machine has improved

Look into my eyes
And tell me what you see
Someone real
This is real
What you wish to be

You must never forget
To modernize performance
Malignancies on the system
Will handicap slow up and rust

The infection has been removed
The soul of this machine has improved

The infection has been removed
The soul of this machine has improved

Look into my eyes
And tell me what you see
Someone real
This is real
What you wish to be

Fuck!

Can you see?
Can you see?

Look into my eyes
And tell me what you see
Someone real
This is real
What you wish to be

Open your eyes (open your eyes, open your eyes)
Open your eyes (open your eyes, open your eyes)
Open your eyes (open your eyes, open your eyes)
Open your eyes (open your eyes, open your eyes)
Open your eyes (open your eyes, open your eyes)
Open your eyes (open your eyes, open your eyes)
Open your eyes (open your eyes, open your eyes)
Nesmíš nikdy zapomenout,
Základ tvojí jiskry.
Vše co tě definuje,
Je základ tvojí krve.

Nákaza byla odstraněna,
Duše tohoto stroje se vylepšila.

Nákaza byla odstraněna,
Duše tohoto stroje se vylepšila.

Podívej se do mých očí,
A pověz mi co tam vidíš.
Někoho skutečného,
Toto je skutečné.
Co chceš být?

Nesmíš nikdy zapomenout,
Modernizovat výkon.
Škodolibost systému
Poškodí pomalé stoupání a zrezaví.

Nákaza byla odstraněna,
duše tohoto stroje se vylepšila.

Nákaza byla odstraněna,
duše tohoto stroje se vylepšila.

Podívej se do mých oči
a pověz mi co vidíš.
Někoho skutečného,
toto je skutečné.
Co chceš být?

Kurva!

Vidíš?
Vidíš?

Podívej se do mých očí,
a pověz mi co vidíš.
Někoho skutečného,
toto je skutečné.
Co chceš být?

Otevři oči! (otevři oči, otevři oči)
Otevři oči! (otevři oči, otevři oči)
Otevři oči! (otevři oči, otevři oči)
Otevři oči! (otevři oči, otevři oči)
Otevři oči! (otevři oči, otevři oči)
Otevři oči! (otevři oči, otevři oči)
Otevři oči! (otevři oči, otevři oči)Black Veil Brides - In The End

26. března 2013 v 0:51 | DevilDan |  Přehled songů

In The End by BVB


In the end
As you fade into the night
Who-o-aa
Who will tell the story of your life?

In the end
As my soul's laid to rest
What is left to my body
Or am I just a shell
And I have fought
And with flesh and blood I commanded an army
Through it all I have given my heart for a moment of glory

In the end
as you fade into the night
Who-o-aa
who will tell the story of your life?
And who will remember your last goodbye
Cause it's the end and I'm not afraid
I'm not afraid to die.

Not afraid, I'm not afraid to die

Born a saint
Though with every sin I still wanna be holy
I will live again
Who we are
Isn't how we live we are more than our bodies
If I fall I will rise back up and relive my glory

In the end
as you fade into the night
Who-o-aa
who will tell the story of your life?
And who will remember your last goodbye
Who-o-aa
Cause it's the end and I'm not afraid
I'm not afraid to die

In the end
as you fade into the night
Who-o-aa
who will tell the story of your life?
And who will remember your last goodbye
Who-o-aa
Cause it's the end and I'm not afraid
I'm not afraid to die

Who will remember this last goodbye?
Who-o-aa
Cause it's the end and I'm not afraid
I'm not afraid to die

Not afraid
I'm not afraid to die
Not afraid
I'm not afraid to die!
Nakonec
Jakmile ustoupíš do noci
Who-o-aa
Kdo bude vyprávět tvůj životní příběh?

Nakonec
Až bude má duše odpočívat
Co zbylo z mého těla
Nebo jsem jenom skořápka
A bojoval jsem
A s masem a krví kážu armádě
Přes to všechno jsem zaprodal své srdce pro okamžik slávy

Nakonec
Jakmile ustoupíš do noci
Who-o-aa
kdo bude vyprávět tvůj životní příběh?
A kdo si bude pamatovat tvoje poslední sbohem
Protože tohle je konec a já se nebojím
Já se nebojím zemřít

Nebojím se, nebojím se zemřít

Narozen svatý
Ale i s každým hříchem chci zůstat svatý
Budu žít znova
Kdo jsme
Není to o tom jak žijeme, jsme víc než naše těla
Když spadnu, znovu se postavím a prožiji svou slávu

Na konec
Jakmile ustoupíš do noci
Who-o-aa
kdo bude vyprávět tvůj životní příběh ?
A kdo si bude pamatovat tvoje poslední sbohem
Who-o-aa
Protože tohle je konec a já se nebojím
Já se nebojím zemřít

Na konec
Jakmile ustoupíš do noci
Who-o-aa
kdo bude vyprávět tvůj životní příběh ?
A kdo si bude pamatovat tvoje poslední sbohem
Who-o-aa
Protože tohle je konec a já se nebojím
Já se nebojím zemřít

Kdo si bude pamatovat tohle poslední sbohem?
Who-o-aa
Protože tohle je konec a já se nebojím
Já se nebojím zemřít

Nemám strach
Nebojím se zemřít
Nemám strach
Nebojím se zemřít!HIM - Join Me in Death

26. března 2013 v 0:26 | DevilDan |  Přehled songů

JOIN ME IN DEATH by HIM


Baby, join me in death

We are so young
Our lives have just begun

But already we are considering
Escape from this world

And we've waited for so long
For this moment to come
We so anxious to be together
Together in death

Won't you die tonight for love?
Baby, join me in death
Won't you die?
Baby, join me in death
Won't you die tonight for love?
Baby, join me in death

This world is a cruel place
And we're here only to lose
So before life tears us apart let
Death bless me with you

Won't you die tonight for love?
Baby, join me in death
Won't you die?
Baby, join me in death
Won't you die tonight for love?
Baby, join me in death

This life ain't worth living

Won't you die tonight for love?
Baby, join me in death
Won't you die?
Baby, join me in death
Won't you die tonight for love?
Baby, join me in death
Baby, doprovoď mě ve smrti

Jsme tak mladí
naše životy právě začaly

ale už zvažujeme
odchod z tohoto světa

A čekali jsme na to tak dlouho
až tenhle moment přijde
byli jsme tak dychtiví být spolu
spolu ve smrti

Nechceš zemřít dnes večer pro lásku?
Baby, doprovoď mě ve smrti
Nechceš zemřít?
Baby, doprovoď mě ve smrti
Nechceš zemřít dnes večer pro lásku?
Baby, doprovoď mě ve smrti

Tenhle svět je kruté místo
a jsme tu jen abychom prohráli
Tak než nás život odtrhne nechejme
si požehnat od smrti

Nechceš zemřít dnes večer pro lásku?
Baby, doprovoď mě ve smrti
Nechceš zemřít?
Baby, doprovoď mě ve smrti
Nechceš zemřít dnes večer pro lásku?
Baby, doprovoď mě ve smrti

Tento život nemá cenu žít

Nechceš zemřít dnes večer pro lásku?
Baby, doprovoď mě ve smrti
Nechceš zemřít?
Baby, doprovoď mě ve smrti
Nechceš zemřít dnes večer pro lásku?
Baby, doprovoď mě ve smrti


Hitparáda

26. března 2013 v 0:03 | DevilDan |  Hitparáda
No takže prototyp je na světě! Je jasné, že vám tu asi každému bude něco chybět, ale to se časem může změnit...

Znovuzrození

25. března 2013 v 1:10 | DevilDan |  EMOtion
Unaven životem
Unaven vším, co je a bylo
Moje mysle se stala terčem
Cosi otráveného jí zasáhlo

Zemřít je rychlé
Stačí jeden pohyb
Proč však volit něco tak snadného?
O tom vedu seznam pochyb

Cestou z trní
Bloudí duše ztrápená
Tolikrát již kůže zkrvavená
Přesto dál něco vidí

Přes jizvy co mám
Naději vždycky Vám dám
Teď z popela povstávám
Jako fénix křídla otvírám

Nejsem již dávno člověkem
Ta moc ze mě sálá
Klidně si mě nazývejte sobcem
Ale pak neberte to, co rozdávám

Ten kus lidskosti
Chci vám dát okusiti
Okolní svět mě sice zabíjí
Dál kapky krve padají

Ale dokud srdce bije
Budu bojovat
Něco ve mě stále žije
Proč tomu vzdorovat?

Klidně mě zavrhni
Klidně si kopni
Stejně budu dál se smát
Protože naděje nikdy nebude umírat