V hoperské osadě

12. června 2013 v 17:30 | DevilDan + MrMetal |  This Is WAR
Po návratu Tommythera jsme se rozhodli usilovně pátrat po základně našich nových nepřátel - Hiphoperů. Rozhodl jsem rozdělit lidi do dvojic a pátrat na všech stranách. Trasher šel se Shadem, MrMetal s Metal_Knightem, Tommyther s Wampirkou a nakonec Raptor s Heathem na sever od tábora, každá dvojce jinou ceslou. Asi půl kilometru chůze narazili Shade s Trasherem na hlídku Hoperů a došlo k přestřelce. ''Dostali jsme se do problémů, Trasher je raněn, stahujeme se!' 'zařval Shade do vysílačky. Tommyther s Wampirkou a Raptor s Heathem potvrdili a začali se stahovat také. Jen MrMetal s Knightem byli daleko a rozhodli se pokračovat. Shade podpíral Trashera a pomalu přicházeli k mýtině, kde už čekali Raptor a Heath.''Pojďte sem!'' zavolal Raptor a vytáhl lékárničku. Když k nim došli, Heath jim vyšel naproti. Z nenadání vytáhl pistoli a střelil Shada do břicha. Tommyther, který zrovna přiběhl na okraj mýtiny, něco zařval a začali s Wampirkou střílet na zrádce. Raptor vytáhl RPG a vystřelil po nich raketu. Naštěstí, ale letěla vedle. Zrádci se rozběhli se do lesa. Tommyther plný vzteku se rozběhl za nimi a Wampirka běžela k Trasherovi s Shadem. Když se Tommy bez úspěchu vrátil, Wampirka se na něj smutně podívala: "Shade je mrtvý.'' "Neeee! Ti hajzlové, za tohle zaplatí!'' rozkřičel se Tommy a těžko potlačoval slzy a vztek. Pak si vzpomněl a chvíli se mu vrátily smysly: ''A co MrMetal s MetalKnightem? Musíme je varovat, sakra!'' Zlostně kopnul do pařezu a rozhlížel se, do čeho by mohl praštit.
Mezitím MrMetal s Knightem pokračovali dál v hledání. Najednou k nim doběhli Raptor s Heathem: ''Už asi víme, kde je základna Hoperů, pojďte s náma.'' MrMetal s MetalKnightem je následovali beze slova. Za chvíli došli opravdu k nějaké ohradě. "Můžeme tam jít, nikdo tam teď není.'' řekl Heath a když Metal s Knightem vyšli směrem k osadě, Raptor se podivně ušklíbl.
Když vešli, začali odevšad vybíhat Hopeři a obkličovat je. Z MrMetalovy vysílačky se ozvalo: ''Dávejte se pozor na Raptora z Heathem, jsou to zasraný zrádci!'' ale na varování bylo pozdě. Raptor se usmál, vzal vysílačku a hodil ji na zem, kde na ni šlápl. Dva z Hoperů vytáhli želízka, MrMetala s MetalKnightem spoutali a odvedli je pryč.
''Sakra, do hajzlu, neozývají se'' šílel strachy Tommyther ''To je hodně divný, Wampirko, vezmi Trashera a vraťte se do našeho tábora. Řekni Danovi, co se stalo a ať vezme pár lidí a jdou mým směrem. A hlavně pohněte!!!'' dal rozkazy a rozběhl se směrem, kudy utekli zrádci.
MrMetal s Metal-Knightem byli odvedeni k výslechu. ''Kolik lidí je tam u vás v táboře?'' začal vyslíchající Hoper. "Nepovím!" odsekl MrMetal a Hoper mu dal ránu pěstí. ''Řekni kolik vás je.'' ''Nasrat'' odsekl opět MrMetal a dostal ránu a další a další. Pak se vyslíchající otočil na MetalKnighta.''Máte nějaké spojence?'' ''Ode mě se nic nedozvíš''odpovědel mu Knight. Hoper ho taky praštil. ''Rozdíl mezi námi je, že já nemám spoutané ruce.'' usmál se "Tak co?" "Radši si natáhni kalhoty," ušklíbl se Knight a rozzuřený Hoper přiskočil blíž: "Jak jste na tom se zbraněmi?" Knight mlčel "Podle těch vašich hračiček je mi jasný, že moc dobře ne" "Kdo je šéf tý vaší dětinský bandy?" "Děti jste vy," řekl Metal. "Nedovoluj si, sakra!" Hoper chtěl dát další ránu. Druhej v místnosti ho zastavil. "Kdo o vás ví?" zeptal se a Metal s Knightem se na sebe podívali: "Nikdo," odpověděli svorně. "Takže příjdou," pomysleli si Hopeři.
Wampirka s Trasherem se mezitím vrátili do tábora. Všichni jsme už tam na ně čekali. Trashera si převzali zdravotnice a Wampirka nám vylíčila, co se stalo. Rozhodl jsem, že na záchranou misi půjdu já, Wampirka, Helloweenka, Punkyna a Chaoss. Když jsme se nachystali, vyrazili jsme. Wampirka nás vedla, protože ta jediná věděla, kterým směrem jít.
Do místnosti přišel další Hoper a něco řekl vyslýchajícímu. Ten vstal, zvedl MrMetala s Knightem a odvedli je do vedlejší místnosti. Tam seděla holka se zavázanýma očima připoutaná k židli.''Jenny!'' vykřikl MetalKnight.''Řekněte mi, vše, co chci vědět, nebo ji zabiju'' prohlásil Hoper. MrMetal si všiml nepozorované chvilky, a vyběhl z nezamčených dveří, Hoper mu ale podrazil nohy a MrMetal spadl na zem.''Odvěď ho vedle.'' Rozkázal Hoper stráži u dveří. Pak se otočil zpět na Knighta: ''Tak povídej: počet lidí, počet vůdců, počet zbraní atd.'' ''Já ti nic neřeknu, ani kdybys ses posral'' Hoper se vytočil a vrazil Knightovi takovou ránu, až spadl na zem a ještě ho několikrát kopl silně do břicha. Pak se otočil, přišel k Jenny a praštil ji také. MetalKnight vyplivl krev a řekl: ''Co jsi to za svini, abys bil holku, ty hajzle!'' Nikdo ale neopověděl.
Mezitím jsme přiběhli k Tommytherovi, který na nás čekal před nepřátelskou základnou skrytý ve křoví. Museli jsme tam vniknout nepozorovaně. Nahlédl jsem dovnitř. Nikdo nehlídal vchod. Potichu jsme tam vnikli a skryli se za jednou z budov.''Hmmm, tak jo, to nebylo těžký, ale, kde je drží?'' zeptala se Helloweenka. ''Nemám ani tušení''odpověděl Chaoss. ''Tommy, zkus se prosím podívat támhle do té budovy, ale hlavně se neprozraď" dodal jsem a ukázal na největší budovu, Tommyther přikývl a začal se plížit směrem k ní.
Když k ní došel, zastavil se. Podíval se na menší budovu vedle a rozběhl se zpět k nám. ''Viděl jsem tam v okně nějakýho rozzuřenýho Hopera, možná jsou ti dva v té budově u výslechu. Kreténi Hoperský, já je pozabíjím!'' ''Dobrá, zkusme to tam'' Přikývl jsem "A hlavně klid" Vyrazili jsme k té budově.
Hoper se otočil na Knighta.''Co jsi to říkal?'' vytáhl pistoli a namířil na něj.''Klidně střílej.''Odsekl mu MetalKnight. Hoper se otočil a namířil na hlavu Jenny.''Opravdu mám střílet?'' zeptal se.''Dobře, dobře, odpovím ti na tvé otázky.'' odpověděl mu Knight.
Hoper se usmál: ''Kolik vás je celkem?'' ''40 plus dalších 20 spojenců. Vůdci jsou 4. Zbraně jsme nedávno ukradli, lepší a kvalitnější než co jsme měli teď" mluvil Knight.
MrMetal mezitím seděl ve vedlejší místnosti, hlídán jedním Hoperem, který se z něj snažil, bez úspěchu, dostat nějaké další informace. Místo odpovídání přemýšlel Metal, jak uniknout.
Když jsme se dostali do budovy, hned u vchodu jsme narazili na dva hlídající Hopery. Hell s Punkynou je probodly noži a odtáhly jejich těla kousek dál do jedné z prázdných místností. Pak jsme pokračovali dál. Došli jsme na nějakou chodbu, kde byly tři místnosti. Dal jsem znamení, aby Tommy šel se mnou do první. Chaoss s Wampirkou do druhé a Hell s Punkynou do třetí. Já jsem vyrazil dveře a uvnitř jsme uviděl nějakou postavu s pouty na rukou, jak jimi škrtí Hopera.
Neváhal jsem a střelil Hopera. Než jsem se stihl vzpamatovat, vězeň po mě hodil Hoperovo tělo, a já jsem spadl na zem. Tommyther mě přeskočil a namířil na něj. Hned poznal MrMetala. Ten poznal nás a okamžitě mě zvedl ze země. Pak se sklonil nad mrtvým bolerem a hledal klíče od pout, když je nenašel, se slovy: ''Sakra, seru na to.'' vzal Hoperovu pistoli a vyšel z místnosti ven. Tam už čekali ostatní. MetalKnight s Jenny měli taky stále na rukou želízka. Jenny, která měla ještě větší nevýhodu, protože měla ruce za zády, se otočila na mě a řekla: ''Přežilo nás 11, ale 4 byli zabiti tady, 6 Linkinů je drženo ve sklepeních pod touhle budovou. Pomozte jim.'' ''Pojďme pro ně.'' odpověděl jsem a tak jsem já, Hell, Punkyna a Chaoss vyrazili dolů.
Našli jsme je v nehlídané cele, osvobodili jsme je a běželi zase nahoru. Vyšli jsme z budovy, nikde nikdo, ale pak se rozezněl poplach a v oknech se objevili Hopeři, kteří začali střílet. Rozběhli jsme se ven. Punkyna to koupila do ruky a jeden z Linkinů byl zabit. Nemohli jsme utéct, protože východ nám zablokovali Hopeři a tak jsme zabočili do malé budovy a zabarikádovali dveře. ''A sme v háji'' pronesla Hell ''Odtud se nedostanem. Tři z nás sou spoutaní a jedna má zraněnou ruku, fakt super...'' ''Klid'' řekl Tommyther a zadíval se na stůl vedle, kde ležela pokreslená mapa.''Hele to je plán útoku'' postřehl Chaoss.
Tommy mapu složil a dal ji do kapsy. Začali se k nám dobývat Hopeři. Najednou jsem si všiml poklopu na zemi, nadzvedl jsem ho a uviděl dlouhou chodbu, směřující pryč z tábora.''Že by únikový východ?'' zeptal se jeden z Linkinů.''Máme jen jednu možnost, jak to zjistit.'' A tak jsme tam všichni vlezli a běželi chodbou. Chodba měla asi 50 metrů a byl východ ven, vylezli jsme v lese. Tuhle část lesa jsme znali a tak jsme vyrazili domů do tábora.
Když jsme se vrátili, všichni nás už očekávali. Podařilo se nám zbavit MrMetala, MetalKnighta a Jenny pout. Všichni jsme se sešli nad mapou, kterou ukořistil Tommyther. Byl to plán obřího útoku na několik spojených Direktionerských osad, který měl proběhnout za týden.''Co kdybychom tam šli taky?'' napadlo MrMetala.''Proč?'' zeptal jsem se. ''To se chceš k jedné straně přidat, nebo co?'' dodal MetalKnight nechápavě. ''Ale ne'' pokračoval MrMetal ''Když dvě strany bojují, můžeme tam být jako třetí strana, která je proti oboum'' ''To je pravda, zlikvidujeme obě strany'' řekla Punkyna.''Dobrá, ale už je pozdě, zítra to probereme'' souhlasil jsem a všichni jsme šli spát. Ráno se rozhodne...
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Tess Tess | 12. června 2013 v 20:35 | Reagovat

Lidi nemůžu si pomoct ale tohle je jeden z nejlepších dílů co jste vytvořili. Hlavně ten konec...

2 MrMetal MrMetal | 12. června 2013 v 21:09 | Reagovat

[1]:Díky, ''bitva tří stran'' bude zítra asi...už je to napsaný xD

3 Hellie Hellie | 13. června 2013 v 18:48 | Reagovat

Nechci se v tom nějak šťurat, ale...Hoper nebyl a bil Jenny...Jen takový menší detail. A více čárek by také neškodilo...Jinak, klobouk dolů

4 MrMetal MrMetal | 14. června 2013 v 7:18 | Reagovat

[3]:no jo, menší chybička...njn, čárky sou zlo....a díky :D

5 DevilDan DevilDan | 14. června 2013 v 10:20 | Reagovat

[3]: Až na to, že já tu chybičku nevidím...asi jsem slepej
Jinak ano, díky a čárky se hold blbě v editoru blog.cz hledaj, ale mrknu na ně

6 DevilDan DevilDan | 14. června 2013 v 10:26 | Reagovat

[3]: OK, opraveno

7 MrMetal MrMetal | 14. června 2013 v 19:01 | Reagovat

[3]:a kdo jsi vlastně ty? :)

8 Hellie Hellie | 16. června 2013 v 9:14 | Reagovat

[7]: Já? Řekněme, že věrná čtenářka tohohle blogu a velký perfekcionista ohledně pravopisu.

9 MrMetal MrMetal | 16. června 2013 v 18:52 | Reagovat

[8]: Aha, a účet na KT nemáš?

10 Hellie Hellie | 18. června 2013 v 20:22 | Reagovat

[9]: Proč taková otázka?

11 Hellie Hellie | 18. června 2013 v 20:22 | Reagovat

[9]: Proč taková otázka?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama