Vynález

4. srpna 2013 v 20:31 | DevilDan + Tommyther + MrMetal |  This Is WAR
Jednoho dne někdo navrhnul, že bysme mohli jít napadnou a obsadit další základnu hoperů a protože jsme dlouho nic nedobyli, tak všichni radostně souhlasili. Za pár minut jsme byli připraveni a mohli jsme vyrazit.
Došli jsme k táboru který, jak se ukázalo, ležel u kostela se hřbitovem. ''Není jich tam moc, to bude v pohodě. Lordisto, támhle ve věži kostela někdo je, to bude sniper. Víš, co máš dělat.'' řekl Fobos a v tu chvíli se ozvala rána. Z věže spadlo tělo a to způsobilo poplach.
V tom jsme ale vyběhli a než se většina hoperů vzpamatovala, tak už ležela na zemi s několika průstřely. Zbývající dva zůstali v kostele, ale nekladli celkem žádný odpor. ''Jak to, že jich tu bylo tak málo?'' zeptal se Demonek. ''Protože zbytek přichází'' řekla Lindit a ukázala směrem na cestu, která vedla k táboru. ''Chaossi, vlez si do věže! Zajatce nepotřebujem.'' rozkázal jsem a Chaoss zaujal palebnou pozici. Odjistil svůj kulomet a začal střílet. Prach na cestě rychle změnil barvu, stejně jako Chaossova rozžhavená hlaveň. Bylo to jako na střelnici, nepřítel se neměl kam schovat, byl na otevřené krajině. Náhle střelba utichla a já rozkázal Trasherovi s MetalKnightem, ať dorazí přeživší a ať zbytek prohledá tábor.
Najednou se ve vysílačce ozvalo: ''Dane? Tady MrMetal, přijď do dílny. Je to ta velká budova u vchodu.'' ''Jo, vím kterou myslíš, už tam jdu.'' odpověděl jsem a šel za ním. Když jsem tam přišel, MrMetal s Tommytherem už na mě čekali. ''Sleduj, co jsme objevili.'' ukázal Tommyther na starý zaparkovaný buldozer. ''Napadlo mě, že bysme z toho mohli udělat tank. Nebude to nic moc, ale účinný by to bejt mohlo.''dodal MrMetal. ''Dobrý nápad, tank by se hodil.'' ''Super, my už to máme docela naplánovaný, budeme ale potřebovat pomoc. Třeba Trashera, Fobose, Lordistu, Chaosse a MetalKnighta. Pracovat budeme tady v dílně, všechno potřebný tady je.'' ''Dobře, pracujte.'' odpověděl jsem a šel sehnat zmíněné pomocníky.
Rozhodl jsem, že si tu základnu ponecháme, jako záložní, takže zatímco MrMetalův tým pracoval na novém TankDozeru, jak to pojmenoval Tommy, my ostatní se snažili opravovat budovy, které byly během bojů poškozené. Jen vždy tři lidi hlídali naši jeskyň a vězenkyni, velitelku Jednosměrek, které nás podrazily, tam zavřenou.
Když o týden a něco MrMetalův tým rozhlásil, že prototyp je hotov, všichni již netrpělivě čekali před dílnou. Vrata se otevřela a z dílny vyjel úplně změněný buldozer. Celý stroj neměl střechu, kabina byla rozšířena do boků, aby se dovnitř vešla tříčlenná posádka, kterou tvořili MrMetal jako velitel stroje, Tommyther jako střelec a Trasher jako řidič. Velitel, který seděl v levé části kabiny, měl k dispozici periskop pro výhled ze stroje a řídil činnost celého tanku, střelec stál v pravé části a jako zbraň mu sloužily šestiranný granátomet M32 a kulomet M240 přimontovaný ve předku kabiny jen pro střelbu dopředu. Protože při střelbě z primární zbraně - granátometu, musel vždy vykouknout ven a vystřelil, měl střelec na hlavě helmu pro jeho větší bezpečnost.
Čelní sklo bylo nahrazeno ocelovou deskou s průzorem pro řidiče uprostřed. Skla na bocích kabiny byly též nahrazeny ocelovými deskami s průzorem pro velitele a střelce na jejich stranách a střílnami pro ruční zbraně. Zadní stěna nebyla, aby mohla posádka v případě potřeby uniknout lehce z tanku. A taky jim došly ocelové desky. Přední část, neboli čumák, kde se nacházel motor kryla zvednutá radlice a na bocích byly ocelové desky, připevněné na tyčích, aby se motor nezavařil. Nad pásy se nacházely zkoseně přivařené ocelové desky pro větší krytí pásů. Rychlost stroje nebyla nijak úžasná, protože dosahoval rychlosti pouze 20 km/h. Celý byl natřen černou barvou a na bocích kabiny žlutě napsány nápisy: ''METAL NEVER DIE!'' a ''THIS IS WAR!''
Všichni jsme byli TankDozerem nadšeni. ''Měli bychom to otestovat v boji.'' navrhl GothicDan. ''Ano, mohli.''potvrdil jsem a MrMetal dodal''A já už i vím kde.''Myslel tím velkou hoperskou základnu docela blízko základně, ve které jsme se nacházeli.''Nejdůležitější fakt je, že tam nejsou strážní věže, TankDozer je zranitelný z vrchu, v čelních střetech by neměl být problém. Jo a Lordisto, ty nás musíš odněkud krýt, pokud si tank oběhnou, jsme ztraceni'' řekl Tommyther a Lordista přikývl. ''Bude to velká bitva, co kdyby zdravotnice šly taky, aby byly po ruce, když bude někdo zraněn.'' navrhla Satt.''Dobře, to je dobrej nápad, rozdělíme se na tři týmy a každá zdravotnice půjde s jedním z nich. První tým, tvořený mnou, Punkynou, Liadesque, Fobosem, Cudlinkajou, WT-Sharon a Maggot půjde do útoku na levou stranu základny. Druhý tým, tvořený Demonkem, Amaranthes, Satt, Terou, Metal-Knightem a Syslounkou půjde do útoku na pravou stranu základny a třetí tým tvořený Chaossem, Hell, GothicDanem, Wampirkou, Natashou a Litlemonster půjde krytý za tankem přímo doprostřed. Lindin zůstane hlídat jeskyň, aby nás nikdo nevykradl. Tak se běžte připravit, čeká nás těžký boj.'' rozkázal jsem a šel se připravit na bitvu spolu s ostatními.
Za půl hodiny jsme už šli směrem k nepřátelské základně. Zformovali jsme se do týmů a Lordista vylezl na kopec naproti vstupu. TankDozer proboural vstupní bránu základny a ihned se rozezněl poplach. ''Skupina hoperů na dvou hodinách!'' řval MrMetal sledující dění periskopem: ''PAL!'' zavelel, Tommy vykoukl z tanku a rychle vystřílel všech šest granátů.''Dobrá trefa! Je po nich!'' houkl vesele Metal.''Tak jdeme na to! Do útoku! První tým za mnou!''rozkázal jsem a rozběhl se i s týmem na levou stranu základny. Druhý tým, vedený Demonkem se rozběhl na stranou pravou a třetí zůstal a střílel krytý za tankem. Asi 20 hoperů se rozhodlo vyrazit proti tanku přímo, ale Tommy spustil palbu z kulometu. ''Ti chcípaj, hajzlové, dejte si olovo!'' jásal MrMetal. Můj tým narazil na odpor a museli jsme se zastavit. Zahlédl jsem Punkynu jak zaběhla do baráku vedle, ale neměl jsme čas věnovat tomu pozornost. ''Fobos to dostal, Maggot, pojď sem!'' zařvala L a Maggot z lékarničkou v ruce přiběhla.''To je dobrý, jen noha, střílet můžu.'' uklidnil je Fobos a v sedě střílel dál. Hoperů ale neubývalo, přicházeli stále další. Dokonce se jich několik pokusilo oběhnout nás.
Démonkův tým zatím likvidoval za běhu vše, co mu stálo v cestě. Ale i on narazil na odpor a museli se zastavit. Postříleli všechny hopery a běželi dál.''A kurva, kulomet, kulomet!'' zařval
Knight a zakryl se za jedním barákem. Všichni udělali totéž, jen Sys se skryla za barák přímo naproti. Kulometná palba byla mezi oběma domy, které od sebe byly vzdáleny asi 15 metrů. ''MrMetale, potřebujeme tu tank, májí tu kulomet!'' křičel do vysílačky Demonek.''Já toho kulometčíka netrefím, je skrytej za nějakou bariérou.''dodal se Lordista.''Jo, už tam jedem, ale potrvá nám to chvíli!'' odpověděl MrMetal a rozkázal Trasherovi směr jízdy.
Mezitím můj tým stále odolával náporu nepřátel. ''Tohle už dlouho nevydržíme, musíme se stáhnout!'' křičela Cudlinkaja. ''Tank nám nepomůže, ten je jinde!''dodala Sharon. Protože nepřátel přibývalo, rozhodl jsem, že tedy ustoupíme. Zvedl jsem Fobose a táhl ho pryč.''Ááááuuu'' zakvikla Sharon a chytla se za ruku.''Moje ruka, nějakej hajzl mě trefil!'' ''To je v pohodě, já ti to pak ošetřím.''řekla jí Maggot a spolu s L a Cudlinkajou se vydaly za námi.
Démonkův tým stále čekal na tank. Najednou z okna baráku, za kterým stála Syslounka, vyskočil hoper a začal ji škrtit zbraní. ''Sys!''křikla Satt a rozběhla se k ní. ''Počkej, je tam kulo...'' zařval Demonek, ale než stihl doříct, Satt schytala několik kulek a padla na zem. Syslounka se vytrhla hoperovi, ale on ji podrazil nohy, vrazil jí do zad nůž, vystřelil na zbytek Demonkova týmu na druhé straně a trefil Teru, kterou chytil Demonek. Amaranthes hopera zastřelila.
Najednou přijel TankDozer. ''Na dvanácti hodinách, ten kulomet, střílej.'' zavelel MrMetal a Tommy vystřelil, trefil a zabil kulometčíka. Tým 3, stále krytý za tankem se rozdělil. Chaoss s Hell a GothicDanem se otočili a stříleli nepřátele za tankem i vedle tanku a Wampirka s Natashou a Litlemonster se rozběhli k Demonkovi a jeho týmu. ''Satt a Sys jsou mrtvé.'' ozval se smutný hlas Litlemonster z vysílačky, která se pustila do ošetřování Tery.
Najednou se z okna baráku u vstupu do základny vynořil Hoper s raketometem, namířil na Lordistovu pozici a vystřelil.''A kurvaaaaa!'' zařval Lordista a zřítil se dolů. Chaoss, který si všiml první zastřelil raketometčíka a vzal vysílačku: ''Lordisto, jsi tam?! Slyšíš?! Hej, žiješ?!'' chvíli čekal, než se mu dostalo odpovědi: ''Jo, sem tady, spadl sem dolů, ale sem v pořádku, jen jsem, efff, trochu pomlácenej a mám vyvrknutej kotník, sakra!''
Proti Dozeru se rozběhlo několik hoperů.''Tommy, pokrop je!''rozkázal MrMetal, ale místo střelby se ozvalo jen nadávání. ''Tak co je? Proč nestřílíš?'' řval MrMetal.''Protože se ten zasranej krám zasekl!'' zuřil Tommyther, popadl granátomet a začal střílet hopery, jak šílený. Do tanku dopadl granát, ale MrMetal ho naštěstí popadl a ihned vyhodil ven.''Tak tohle je v řiti, Trashere, dej tam zpátečku, musíme ustoupit.'' řekl Metal, když Tommy začal nabíjet.
Já a můj tým sme se pomalu blížili k východu. Liadesque s Cudlinkajou kryly ústup. Cudla to schytala do ruky, ale pořád střílela. ''Už sme skoro tam, pohyb pohyb!'' řekl jsem. Týmy Demonka i Chaosse se spojily a skrytí za tankem ustupovali. Tommyther pořád střílel. ''Dochází mi munice, sakra sakra, posledních šest granátů!'' řval při nabíjení. Vtom z okna naproti vykoukl odstřelovač, ozval se výstřel a tank se zastavil. ''Co to, motor to schytal?! Ale jak mohli prorazit tu radlici a trefit ho?'' divil se Trasher. ''Protože...ten hajzl má BARRETT!'' odpověděl mu vyděšeně MrMetal. Ozvala se další rána a periskop, kterým pozoroval okolí se rozletěl. ''Tak ten nás tady rozstřílí!'' hulákal Tommy. ''Vypadněte, budu vás krýt! Půjdu hned za váma!'' zavelel MrMetal a popadl SCAR.
Sniper střílel na motor, zřejmě ho chtěl zapálit a nechat vybuchnout. Hopeři, kteří si všimli, že kulomet nefunguje se bez starosti rozběhli k tanku. MrMetal vykoukl ven a začal na ně střílet. Prvních několik přibíhajících bylo zasaženo a všichni popadali na zem. Všichni hopeři začali střílet. MrMetal vystřílel zásobník, přebil další a vykoukl znovu z tanku. Najednou schytal kulku do ramene a do ruky, až mu vypadl SCAR ven z tanku. ''A do prdele!'' křikl, když k tomu všemu začal hořet motor. Otočil se a vyskočil ven z tanku. Tank vybuchnul a jedno z pojedových kol u pásů ho srazilo k zemi. Tommy to uviděl, dal Trasherovi granátomet a běžel mu pomoct. Trasher přiběhl až k hořícím troskám a vystřelil poslední granát z granátometu na místo, kde seděl odstřelovač. A kupodivu trefil. Sniper z okna vyletěl i se zbraní. Tommy zvednul MrMetala a spolu s Trasherem ho táhli k východu.
Já i můj tým jsme tam doběhli hned za nimi. Odpojila se jen Liadesque, která jediná nebyla zraněná, ani nikomu nepomáhala v chůzi a běžela k Demonkovi, Knightovi, Chaossovi, Amaranthes, Wampirkou, Gothicem a Natashou, kteří taky nebyli zranění, a rozhodli se krýt ústup. Teru odtáhla z bojiště Litlemonster. Všech osm se jich skrylo za baráky, stříleli na přicházející hopery a čekali, dokud neodejde poslední ze zraněných.''Jsem na suchu, a munici sem ztratil.'' řval Chaoss a vytahoval pistoli. Kousek od nich dopadl granát, který odhodil Knighta, Gothica i Natashu. Chaoss, Demonek a Liadesque k nim přiběhli a pomohli jim na nohy. Všichni tři byli výbuchem a následným odhozením otřeseni a měli v sobě střepy. Každý podpíral jednoho a táhli je z bojiště. Amaranthes s Wampirkou ještě chvíli střílely, Am vytáhla granát, hodila ho proti hoperům a obě se rozhodly ustoupit také. Sebrali jsme Lordistu, který nemohl chodit a ustupovali stále dál a dál do lesa. Někteří hopeři běželi za námi, ale dařilo se nám je nějak odrážet.
Když jsme věděli, že po nás nikdo nejde, zastavili jsme se, abychom si odpočinuli. ''Do prdele, kde je Punkyna?'' vzpomněla si Liadesque. ''Zaběhla do toho baráku, od té doby jsem ji neviděl.'' odpověděl jsem. ''Tak to musíme jít pro ni!'' řekl Demonek a popadl zbraň, L přikývla a než stihl kdokoliv cokoliv říct, oba už byli pryč. ''Vraťte se, co děláte?!'' houkl jsem za nimi, ale asi už mě neslyšeli. ''Oni ví, co dělají.'' snažil se mě uklidnit Chaoss. ''To doufám.'' odpověděl jsme jen. ''Takže, máme spoustu zraněných a dvě mrtvé.'' řekla mi Litlemonster. 'Jsou zranění vážná?'' zeptala se Wampirka.''Lordista spadl z pořádné výšky, takže ten je dost pomlácenej a má vyvrknutej kotník, pak MrMetal, který je v bezvědomí a má prostřelenou dvakrát ruku, Tera to schytala do boku, Gothic, Natasha i Metal_Knight jsou plní střepů z granátu, všichni tři jsou podření a Gothic má navíc rozbitou hlavu, pak Fobos prostřelená noha, Sharon a Cudla mají poraněné ruce a pak někteří mají drobný oděrky.'' ''Tohle zrovna úspěch nebyl.'' litovala Amaranthes.''Co to máš na ruce, oni tě trefili?''zeptal se Chaoss a díval se jí na ruku.''Ale to nic není, jen škrábnutí, ošetřím si to sama.'' ''Do prdele? Kde to sem? Kde je můj tank?'' to se probral MrMetal. ''Ten je na šrot.''odpověděl mu suše Tommy. ''Do hajzlu, za to mi zaplatí!''zařval a chtěl se zvednout, ale skončilo to jen bolestivým zasyčením.
Mezitím vším, Punkyna se snažila obejít hopery, ale narazila na tři hopery, kteří se snažili udělat to samé. Všichni tři za chvíli leželi na zemi, ale střelba prozradila Punkynin úmysl a proto se Punky rozhodla schovat a počkat, co se bude dít. Když kolem ní hopeři jen přeběhli, ještě chvíli čekala a pak vylezla ze svého úkrytu. Podívala se ven, ale tým už tam nebyl a jen kolem běželi hopeři. Rozhodla se kontaktovat tým, ale její vysílačka nefungovala. ''Tak se odtud musím prostřílet sama.'' řekla si pro sebe, nabila M4 a namontovala na ni tlumič. Vyběhla ven z domu a běžela na druhou stranu, pryč od přibíhajících hoperů. Proběhla několika prázdnými domy, ale nakonec narazila na asi 10 hoperů. Neměla šanci a tak se otočila a vběhla do budovy. Hopeři běželi za ní. Punky se skryla za roh a čekala, co se bude dít. ''Vy jděte doprava, my doleva.'' uslyšela a usmála se. Vykoukla zpoza rohu a začala střílet na pětici hoperů, která se k ní blížila. Za 5 sekund už leželi v krvi na zemi. Druhá půlka hoperů se otočila, ale než stihli vystřelil, potkal je stejný osud, jako ty první. Punky zkontrolovala, jestli je čistej vzduch a vyběhla z domu, proběhla uličkou. Rychle zaběhla za roh a kolem ní prošlo několik hoperů. Naneštěstí si jí jeden z nich všiml a upozornil kolegy. Ti zavolali další a nakonec jich Punkynu pronásledovalo asi 20. Vběhla do další budovy a vyběhla do schodů. Hopeři přišli nahoru, ale nikde ji neviděli: ''Tak sakra, kde je ta potvora?'' zeptal se jeden. Další se přiblížil k velké truhle. Ta se otevřela a z ní se vymrštila ruka s nožem. Hoper se s výkřikem složil k zemi, hned na to se zvedla Punky a kryta za víkem truhly začala pálit do hoperů. Když vyprázdnila zásobník, zůstávalo 6 hoperů na živu. Vytáhla proto 2 Magnumy, které pořád nosila za pasem a postřílela i zbylé. Přebila si zásobníky i doplnila náboje do Magnumů a vydala se po schodech dolů. Vyšla z budovy, ale najednou ji obklíčilo několik hoperů ze všech stran.
Demonek s Liadesque se zatím blížili k základně hoperů. ''Myslíš že ještě žije?''zeptala se L. ''Doufám, že jo, třeba ji jen zajali.'' odpověděl Demonek a běželi dál.
Šéf hoperů si s úsměvem prohlížel zajatkyni: ''Dnes je úžasný den, konečně sme těm Metalistům nakopali prdele, dokonce jsme jim i někoho zabili, zničili tu jejich obrněnou bestii a máme tu i zajatce. Pořádně ji spoutejte, protože jestli vám zdrhne, tak mi to zkazí náladu a všechny vás zabiju.'' rozkázal pěti hoperům, takže za chvíli už měla Punky pouta na rukou i na nohou a byla omotaná řetězem.''A co s ní uděláme šéfe?'' ''Jaké jsou naše ztráty?'' ''Asi 100 až 150, proč?'' ''Tak popravit!'' ''Tak proč mě nezastřelíte rovnou?!'' ušklíbla se Punkyna.''Protože to natočíme a ukážeme tvým kámošům.'' zasmál se hoper a otočil se na dalšího hopera: ''Vyřiď ostatním, že v 18:00 bude poprava.'' ten přikývl a odešel informovat ty, co opravovali poničenou základnu a odklízeli mrtvé a trosky. Šéf se zatím vrátil k Punkyně: ''A zítra dobyjeme ten tábor, co už máme dlouhou dobu ve vaší moci a k tobě se přidají i další dementi, co je zajmu.'' Šéf i zbylí hopeři, co tam byli se začali smát. Vtom se ozval výstřel a jednomu z nich proletěla hlavou kulka. A za ní další a další. Nakonec všichni hopeři v místnosti leželi na zemi. Punkyna se otočila a uviděla Demonka a Liadesque. ''Jé, tak ráda vás vidím.'' usmála se na ně a s úsměvěm se podívala na umírajícího šéfa hoperů. ''Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.'' ''Musíme to z ní sundat a zmizet.''řekla L. ''Na sundávání pout a řetězů není čas, za chvíli sem můžou přijít další, třeba slyšeli střelbu.'' opáčil Demonek a vzal Punkynu. Vyběhli z domu a proběhli dírou v ohradě, kterou tam ti dva předtím udělali.
Když přiběhli k nám, všichni jsme měli radost, osvobodili Punkynu z pout a společně jsme se vrátili do tábora, kde jsme prve našli buldozer. ''Počkejte, oni říkali, že nám dobyjou tuhle základnu zítra.'' řekla Punkyna.''Dobře, vezmeme nosítka, abychom mohli lépe nést raněné a půjdeme zpět do jeskyně.'' jak jsem rozhodl, tak jsme i udělali. ''Do té osady jsme naskládali výbušniny. Dokonce to nikdo nemusí odpalovat, dal jsem tam nástražnej drát, až na to šlápnou, bude bum.'' řekl Trasher, když jsme se vrátili zpět domů.
Té noci nikdo nespal moc dobře, zranění kvůli bolesti a my ostatní z lítosti nad ztrátou dvou spolubojovkyň a celkovou prohrou této nešťastné bitvy....
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Metal_Knight Metal_Knight | 4. srpna 2013 v 22:19 | Reagovat

Super díl, Thumbs up
Ještě by jsme mohli vyrobit nějaký obrněný transportéry, nebo moje oblíbený chemický zbraně

2 MrMetal MrMetal | 5. srpna 2013 v 7:06 | Reagovat

[1]:díky a dobře, v nějaký osadě objevíme třeba...Pragu V3S...a tu upravíme na transportér...protože halftrucky asi neseženem xD jo a letadlo bys nechtěl? chemický zbraně sou hnus...

3 Metal_Knight Metal_Knight | 8. srpna 2013 v 19:51 | Reagovat

Soudruzi, nechcu na vás tlačit, ale kdy se můžu těšit na další díl?

4 DevilDan DevilDan | 9. srpna 2013 v 15:07 | Reagovat

[3]: Přesné údaje nepodáváme...mohlo by dojít ke zklamání

5 Aña Aña | Web | 12. srpna 2013 v 23:18 | Reagovat

"Kdo se směje naposled, ten se směje   nejlíp." Zabité :-D.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama