Sbírání informací

21. května 2014 v 0:15 | DevilDan |  This Is WAR
Dalšího dne se MrMetal s Challengerem a Black Vikingem, kteří u nás zůstali přes noc a společně plánovali prototypy tanků, brzy ráno vytratili. Šli do opuštěné továrny, aby se podívali, jaké možnosti mají s výrobou tanků, případně začali tvořit.
Cestou se zastavili ve spojeneckém táboře a přibrali několik dalších, takže do továrny jich šlo asi dvacet."Tady to je." ukázal Viking a MrMetal spatřil velkou budovu, kolem které se válely různě rezavé trosky. Vešli dovnitř a rozhlédli se. "Bagr, autobus, támhle jakejsi kontejner, další bagr, buldozer…' 'počítal Metal a mnul si ruce."Jo, tady se bude dobře tvořit."
Na průzkum hradu byli vybráni MetalKnight a Čudla. Nabídli se jako první. Oba věděli, že akce bude přes noc a tak celé dopoledne vyspávali aby nabrali energii. K večeru se zatáhlo a ozývaly se hromy. Vypadalo to na pořádnou bouřku. "Výborně, to se nám teď hodí, pojďme se připravit." radoval se Knight a budil Čudlu.
MrMetal s coristama pracovali již na prvním prototypu tanku. "Ty, támhle ten plech přivař sem. Ty mi prosím rozeber ten bagr. Potřebujeme jen podvozek. Challengere, přemýšlel jsi o tom, jakou výzbroj do tanků použijeme?" velel MrMetal a bylo vidět, že ho to baví. "Nevím, leda kulomety, pokud máte." "Moc ne, hele nejdřív bych vyřešil pohonnou jednotku, pásy a ochranu, pak se zaměříme na výzbroj." "Metale, tady Amaranthes, jak jste na tom? Vypadá to na pořádnou bouřku, nechcete se radši vrátit?" ozvalo se z vysílačky. "To je dobrý Am, vyřiď ostatním, že dneska nedorazím, přespíme tady. Ať hlídač neočekává můj příchod, kdyby se něco změnilo, dám vědět." odpověděl. "Potvrzuji, Amaranthes konec." Metal schoval vysílačku a pokračoval ve velení výrobě.
"Připraveni?" zeptal jsem se Knighta s Čudlou, kteří už netrpělivě čekali na povolení odejít. "Jistě, samopaly MP5 s tlumičem, tlumené pistole a každý máme u sebe nůž, tři granáty, kouřák a oslepovák. Dále máme lékárničku, baterky, plynovky, nějaký nářadí a výbušniny C4." potvrdil Knight připravenost ."Tak tedy, hodně štěstí. Nechám tu několik lidí vzhůru, kdyby něco, příjdou na pomoc." "Díky a my vyrážíme."
Bouřka i déšť byly v plném proudu, když Knight s Čudlou, promočení na kost, dorazili konečně na místo. Nebyl to jen hrad, ale doslova pevnost rozdělená na dvě části a spojená mostem přes řeku. V hlavní části, kde se nacházela nejvyšší budova a na níž vlála vlajka s nápisem "Hiphop je nejlepší!", byl vjezd do pevnosti a kolem něj několik stráží. V zadní části se ale pohybovalo jen několik málo stráží, kteří měli deště plné zuby. Byla tam ale asi dva metry vysoká zeď. "Čudlo, já tě vysadím nahoru a ty zkontroluješ, jestli tam někdo není. Pokud ne, vyležeš na zeď a pomůžeš nahoru mně." Čudla jen přikývla a Knight ji vysadil nahoru. "Všude čistý." oznámila Čudla a vytáhla se nahoru. Knight vyskočil a ona mu pomohla nahoru taky. "Pozor! Za mnou!" křikl najednou Knight a seskočil dolů. Čudla za ním. Okamžitě se schovali za kámen, protože kolem právě procházeli dva hopeři. "Ve jménu Eminema, proč musíme zrovna my mít hlídku v tomhle zasraným dešti." nadával jeden z nich. "Zůstaň skrytá." řekl Knight a Čudla přikývla.
Hopeři prošli kolem nich, ale ve tmě si jich nevšimli."Tady nikdo není, pojďme zpět." prohlásil hoper a jeho kámoš přikývl. "Hej!" křikl najednou ten druhý, ale než stihl namířit baterkou na kámen, dostali oba kulku do hlavy. "Jdeme. Tudy!" zavelel Knight a rozběhli se dál. Zastavili se na terase a rozhlédli se. Uviděli několik zaparkovaných náklaďáků a kolem nich pár hoperů. Seskočili z terasy a dopadli za menší budovu. "Je jich tam několik, hrajou tam poker nebo co." mrkla Čudla do okna. "Pojď pod ty náklaďáky, tam nás nikdo neuvidí." Knight si lehnul a plazil se pod asi šesti auty. "A sakra, támhle jeden stojí." upozornila Cudlinkaja. Knight vstal a pomalu šel k hoperovi. Hoper kouřil, díval se do tmy a nadával, že tam musí být zrovna on. Knight vytáhl nůž a přiblížil se k němu a rozhlédl se, jestli ho někdo nesleduje. Nikde nikdo, všude jen tma a voda. Chytil hoperovi ústa, aby nemohl křičet a podřízl mu krk. Vzal jeho mrtvolu a uklidil ji na zem, kde nemohla být spatřena. "Čistý, běž támhle za ty bedny, kryju tě." pokynul k Čudle a ta se rozběhla. Knight ji následoval a za chvíli se již oba plazili pod rampou, kam hopeři zrovna nosili nějaké bedny. "Vypadá to na munici. Pojistíme si útěk, připevni sem zespodu C4." řekl Knight Čudle a ta vytáhla nálož a připevnila ji kam ukázal. Plazili se až na konec rampy ze které seskočil hoper a pomalu odcházel pryč. "Vydrž..vydrž..běž!" zavelel Knight a následoval Čudlu k zavřeným vratům jedné budovy. Vytáhl nůž a pistoli a zabouchal na vrata.
Když viděl, že se začínají otevírat, vrazil dovnitř a otvírajícímu hoperovi vrazil do srdce nůž a další dva zastřelil tlumenou pistolí. V místnosti byly monitory se záznamy z kamer. Knight otevřel pomocí nějakého tlačítka dveře. "Noční vidění." sundala mrtvému hoperovi svůj objev Čudla a Knight si taky vzal. Šli potichu dolů po schodech a zastavili se. "Nightvision zapnout. Zhasnu světla." řekl potichu Knight a vypnul elektřinu v budově. "Jdeme!" Hopeři v místnosti nevěděli co se děje a hledali něco, čeho se chytit. Naši ozbrojenci viděli všechno a mohli střílet hopery jednoho za druhým. Prošli tak celou budovou a vyšli ven. "Tady nic není. A přes most nemůžeme." řekl smutně Knight a přemýšlel co dál. "Támhle pod tím mostem se dá projít."všimla si Čudla něčeho jako lešení kolem sloupů držících most."Skvělé."zajásal Knight a už lezli dolů."Tady na ten prostřední sloup dej C4."ukázal Knight a Čudla zase vytáhla výbušninu.
Přelezli opatrně kolem sloupu a dávali pozor, aby nespadli do rozbouřené řeky. Vylezli nahoru na druhé straně a vnikli do první budovy. Vyšli po schodech nahoru a vlezli velké místnosti, kde byla spousta zbraní a beden. "Tohle vypadá jako skladiště." řekla Čudla a začala otvírat bedny jednu po druhé, aby zjistila, co v nich je. "Munice, puška, granáty, plynovky…a hele, tohle mi přijde povědomé." hrabala se v bednách a vytáhla to co oba dobře znali. "Tohle je to, co pozabíjelo jednosměrky." řekla Čudla. "Je to ono, mají jich tu spousty." "Ale kde to vzali? Vyrobili? Od někoho odkoupili?"přemýšlela Čudla."To bychom měli zjistit. Schovám tady C4." Pak si všiml mapy a vzal ji sebou. Knight schoval pod jednu z beden nálož a vyšli ven.
"Mohli bysme taky zjistit, kdo tomu tady velí." navrhla Čudla a Knight přikývl. "Tady to vypadá jako nějaká šachta. A je to tu prostorný a je tu žebřík." Všiml si Knight a začal šplhat nahoru. Čudla ho následovala. Vykoukli a všimli si, že šachta ústí pod stolem jedné z místností. "Šéfe, další náklaďák je tady. Dodavatelka posílá další zbraně." říkal zrovna jeden z hoperu dalšímu. Chvíli poslouchali jejich debatu, když tam vrthl další a křičel: "Šéfe, jsou tu vetřelci!" "A do prdele, jsme prozrazeni!" Knight to řekl moc asi moc nahlas ."Támhle jsou!" všiml si šéfův pobočník. Knight vytáhl granát a hodil ho mezi ně. "Čudlo dolů!" zařval a Čudla začala sjíždět po žebříku dolů. Granát explodoval a výbuch shodil Knighta dolů. Proletěl kolem Čudly a snažil se zachytit žebříku a aspoň trochu přibrzdit. To se mu celkem dařilo ale skončil až úplně dole, v kuchyni.
Než se kuchaři stačili vzpamatovat, Knight je všechny postřílel. Čudla sjela za ním a pomohla mu se postavit na nohy."V pořádku?" "Jo, dobrý, musíme vypadnout." To už všude houkal poplach. Vyběhli z kuchyně a postříleli hopery v okolí. Když vybíhali z budovy, všimli si spousty hoperů, jak běží po mostě."Teď je ta pravá chvíle." pronesl Knight a vytáhl odpalovač. Stiskl to a sloup držící most explodoval a most se zřítil do řeky. Vyběhli z budovy a skryli se za bednou."Vidíš ten teréňák?" zeptala se Čudla a ukázala na vozidlo asi dvacet metrů od nich."Jo,
jdeme!"zavelel Knight a rozběhl se, střílejíc kolem sebe, k offroadu. Čudla ho následovala a naskočila na zadní sedadlo. Čelní sklo auta bylo rozstřílené a tak ho Knight vykopnul úplně. Po chvíli se rozjeli a svým mohutným názazníkem rozrazili několik beden. Čudla střílela na všechny okolo. Několik hoperů si odvážně stouplo před auto a začali odvážně střílet na řidiče. Knight se skrčil a hopeři nestihli uskočit. Rozplácli se o nárazník a jeden z nich vletěj na místo spolujezdce."Hele, mám novýho kámoše!" křikl Knight pobavaně a už valili po cestě na okraji skály. Zbloudilá kulka zasáhla pneumatiku a Knightovi se ovládání značně zhoršilo. "A kurva! Připoutej se, tohle bude vo hubu!" křičel na Čudlu a snažil se udržet na silnici. Nepodařilo se mu zatočit a už jeli dolů z prudkého kopce. Už o vypadalo, že to udrží na kolech a zvládnou to, ale ne, terénní vůz nadskočil, několikrát se ve vzduchu přetočil a dopadl do řeky. Knight se dostal z vozu ven, ale Čudle se nedařilo otevřít dveře a zůstala zaklíněná. Knight vběhl do rozbouřené řeky a křičel. V šoku i děsu se snažil otevřít dveře vozu a dostat dívku ven. Chvíli byl téměř v koncích a přemýšlel, že zavolá pomoc, ale nakonec se rozhodl, že ji musí pomoci. Po pěti minutách už dveře byly dokořán a Čudla venku.
Byla otřesená, ale zdála se v pořádku. Položil ji na kámen na břehu a vylezl na něj taky."V pohodě?" zeptal se, když si všiml, že Čudla je opravdu vyděšená. "Ale jo, jen jsme trochu pomlácená…ale..to byl snad ten nejhorší zážitek mýho života." pronesla a pomalu vstávala. Knight ji pomohl a pomalu se vydali domů.
Do základny se vrátili v noci úplně promočení, pomlácení a unavení. "Co se stalo?" ptala se Lia, která měla hlídku. "Budeme povídat ráno, je zima," odpověděla Čudla, kterou si převzala Maggot s dekou v ruce. Knight odkýval její větu a třásl se zimou. Okamžitě jen co se dostali do chatek si šli lehnout. Ještě zastihli po cestě mě. "Co...," "Ráno," zarazil mě Knight a dal mi ruku na rameno. "A připrav se na hodně informací," pousmál se, zívl a odešel do postele. Nezbývalo než počkat. Přeci jenom nemělo nám co uniknout.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama